Fornyet godkjenning for 2 år

Vex Gruppen AS er Revidert Arbeidsgiver via NHO Service og Handel.  Vi er revidert etter RA-kontrollpunktene på følgende områder: • Ansettelseskontrakter  • Vurdering av risikoforhold hos innleier  • Avklart HMS-ansvar  • Arbeidstid  • Lønn og overtidsbetaling. • Sykepenger Med dette kan du om arbeidstaker hos Vex Gruppen føle deg trygg i ansettelsesforholdet med oss. Vi forholder oss til gjeldende lover og regelverk og oppdaterer oss jevnlig på alt som er relevant for […]