Vex Gruppen AS er Revidert Arbeidsgiver via NHO Service og Handel. 

Vi er revidert etter RA-kontrollpunktene på følgende områder:

• Ansettelseskontrakter 

• Vurdering av risikoforhold hos innleier 

• Avklart HMS-ansvar 

• Arbeidstid 

• Lønn og overtidsbetaling.

• Sykepenger

Med dette kan du om arbeidstaker hos Vex Gruppen føle deg trygg i ansettelsesforholdet med oss. Vi forholder oss til gjeldende lover og regelverk og oppdaterer oss jevnlig på alt som er relevant for oss og vår bransje.  

Velger du Vex Gruppen som ditt bemannings- og rekrutteringsbyrå, da velger du den rette!

Del:

Mer nyheter